Yazarlara Not

Yazarlar için not

Osmanlı  Araştırmaları,  yılda  iki  sayı  halinde  başta  Osmanlı  tarihi  olmak  üzere,    iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Makalelerde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere söz verilmemiş olma şartı aranır. Dergide hangi yazıların yayımlanacağına hakem usulüne göre Yayın Kurulu karar verir. Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Arapça,  Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. Makaleler 12 punto Times /Times New Roman veya benzer bir karakterle çift aralıklı ve kenar boşlukları normal olarak yazılmalıdır. Mümkünse makaleler 10.000 kelimeyi, kitap değerlendirmeleri 2.500, kitap tanıtımları ise 1.500 kelimeyi aşmamalıdır. Makale teslim edilmeden önce gerekli dipnotlar, bibliyografya, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır ve dergi yazım formatında teslim edilmelidir. Ayrıca makalelere 150 kelimelik ayrı ayrı  Türkçe ve İngilizce özetleri (5-8) anahtar kelimeleriyle eklenmelidir. Dil odaklı düzeltme ve kopya düzenleme, gönderilmeden önce yazarların sorumluluğundadır

Türkçe ve İngilizce makalelerde uyulması gereken transkripsiyon ve dipnot sistemi için bk. www.isam.org.tr Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan makale sahiplerine derginin yayımından sonra 20 adet ayrı basım gönderilir. Başvurular, CD’yle birlikte bir nüsha halinde,  Osmanlı  Araştırmaları  Yayın Kurulu,  TDV  İSAM,  Altunizade,  İcadiye  Bağlarbaşı Cad. 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul adresine postalanmak veya ek dosya halinde dergi.osmanli@isam.org.tr  e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılır.

Bu dergi Turkologischer Anzeiger ve Index Islamicus tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

 

Information  for Contributors

e Journal of Ottoman Studies (JOS), a biannual publication of the Centre for Islamic Studies, welcomes article submissions that are based on original research and a careful analysis of archival and other primary source materials on Ottoman history, history of Turkish literature, Islamic history, history of economics as well as education, culture and thought. e JOS also accepts reviews of books, symposiums and conferences. Articles submitted for publication should not have been previously published or pending publication elsewhere. All submissions will be reviewed by referees, and the editorial board makes the final decision about publication. Articles in Turkish, English, Arabic, French and German are all welcome. Articles should be typed in 12 punto Times/New Times Roman or an equivalent characters, double-spaced with ample margins on all sides and according to the reference manual of the Journal. Normally, the entire manuscript of an article - including tables - should not exceed 10,000 words. Review articles should be around 2,500 words, while the maximum size for book reviews is 1,500 words. A brief abstract of 150 words in both Turkish and English along with (5-8) keywords should accompany all submitted articles. Language focused copy editing is the responsibility of the authors prior to submission.

Articles written in English should follow the English reference and transliteration style of the International Journal of Middle East Studies which is accessible online at http://web.gc.cuny.edu/ ijmes/pages/authorresources.html Manuscripts submitted for publication cannot be returned. Contributors of articles will be sent 20 reprints. All postal submissions, with an electronic copy (preferably in Microsoft Word format) and a hard copy of the manuscript should be made to the editor, e Journal of Ottoman Studies, TDV İSAM, Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Cad.

40, Bağlarbaşı, 34662 Üsküdar-İstanbul, Turkey. Alternatively, submissions may be sent as an attachment via e-mail to dergi.osmanli@isam.org.tr

Articles in this journal are indexed or abstracted in Turkologischer Anzeiger and Index Islamicus as well as TÜBİTAK ULAKBİM Humanities Index.