Endeksler

Dergimiz 36. sayıdan itibaren TÜBİTAK ULAKBİM ve Turkologischer Anzeiger, 37. sayıdan itibaren Arts and Humanities Citation Index- AHCI (Clarivate Analytics) ve 46. sayıdan itibaren Scopus (Elsevier) tarafından taranmaktadır.