Amaç ve Kapsam

Osmanlı Araştırmaları dergisi hakemli olarak yılda iki kez yayımlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.