56. Sayı Makaleler
 • PDF Research on the Türbe Complex of Suleiman the Magnificent in Szigetvár and its Fortification
  Yazar:
 • PDF Bevanda asiatica: Scholarly Exchange between the Ottomans and Europeans on Coffee
  Yazar:
 • PDF Rıdvan Ağa’dan Süleyman Bey’e (1634-1774): Osmanlı Elçilik Heyetlerinin Avusturya Devlet Arşivindeki İzleri
  Yazar:
 • PDF Yerel Reform – Horizontal Modernleşme: Erken Tanzimat Osmanlı Selanik’inde Karantina Uygulaması
  Yazar:
 • PDF Vak‘a-i Hayriyye Sonrasında İstanbul’un Sosyal Yapısının Ana Hatlarına Dair Yeni Bazı Veriler: 1830-31 Devresine Ait İstanbul Nüfus Sayımı Hulasa Pusulası
  Yazar:
 • PDF Osmanlı Matbuatında Acemler: Şirket-i Sahafiye-i İraniye
  Yazar:
 • PDF The Ottoman Response to Laurence Oliphant’s Project of Jewish Settlement in Palestine (1879-1882)
  Yazar:
 • PDF 1455 Tarihli İstanbul Tahrir Defteri’nin Kayıp Sayfaları
  Yazar:
 • PDF Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought
  Yazar:
 • PDF Mâşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr’ı: On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi
  Yazar:
 • PDF Hürrem Sultan
  Yazar:
 • PDF Devlet Kapısı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hükümet Konaklarının İnşa Süreci ve Mimarisi
  Yazar:
 • PDF Acem’den Rum’a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlîsî (1457-1520)
  Yazar:
 • PDF İki İbrahim: Müteferrika ve Halefi
  Yazar: