55. Sayı Makaleler
 • PDF Musul Kazası’nın Cizyegüzârları ve Bölgesel İlişkileri (XVII. Yüzyılın Son Çeyreği)
  Yazar:
 • PDF Üzerime bir kubbe ve âsâr binâlar etmen: Osmanlı Mimarlığında Açık Türbe Modası (1661-1763)
  Yazar:
 • PDF Kudüs Vakıflarında İstihdam: 18. Yüzyılda Vakıf Görevlilerinin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri
  Yazar:
 • PDF 18. Yüzyıl Sonunda Ayanlık Siyaseti ve Germiyanzâdeler
  Yazar:
 • PDF Osmanlı Sanayisi Hizmetinde Kırk Yıl: İngiliz Mühendis Frederick William Taylor’un Hayat Hikâyesi (1807-1875)
  Yazar:
 • PDF Laramanlar: Gizli Hristiyan Arnavutların Mihaliç’e Sürgünü (1846-1848)
  Yazar:
 • PDF All We Hope is a Generous Revival: The Evangelization of the Ottoman Christians in Western Anatolia in the Nineteenth Century
  Yazar:
 • PDF Birinci Dünya Savaşı’nda Erzurum’un İşgali: Rus Basını ve Literatürüne Göre İşgalin Rusya’da ve Dünyada Yankılanması
  Yazar:
 • PDF The Emergence of Public Opinion: State and Society in the Late Ottoman Empire
  Yazar:
 • PDF ¿Si fuera cierto? Espias y agentes en la frontera (siglos XVI-XVIII)
  Yazar:
 • PDF Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamları: Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvârı’nın Sıra Dışı Müzikal Serüveni,
  Yazar:
 • PDF Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century
  Yazar:
 • PDF İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler
  Yazar:
 • PDF Elizabeth A. Zachariadou (1931-2018)
  Yazar:
 • PDF Kemal H. Karpat (1923-2019)
  Yazar: