54. Sayı Makaleler
 • PDF Haydar el-Herevî’nin I. Mehmed’e İthaf Ettiği el-Keşşâf Şerhi’nin Tespiti ve Eserin Literatür, Biyografi ve Tarih Alanlarında Sunduğu Veriler
  Yazar:
 • PDF Timur’u Geçmek Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları
  Yazar:
 • PDF Two Paths to Power Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad
  Yazar:
 • PDF Habsburg–Ottoman Communication in the Mid-17th Century - The Death of Imperial Courier Johann Dietz. A Case Study
  Yazar:
 • PDF Aykırı Vakıflar Osmanlıda Fukarâ-yı Müslimîni de Gözeten Gayrimüslim Vakıfları
  Yazar:
 • PDF Osmanlı Macaristan’ında Son Kale Temeşvar’ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkması (1716)
  Yazar:
 • PDF New Fiscal Actors to Control Provincial Expenditures at the End of 18th Century
  Yazar:
 • PDF Osmanlı’da Gıda Güvenliği Halk Sağlığı ve Uluslararası Ticaret Kıskacında Mahlût Zeytinyağları Meselesi
  Yazar:
 • PDF İsrail Tarih Ders Kitaplarının Merceğinden Osmanlı İmparatorluğu
  Yazar:
 • PDF Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor, traducere din limba latină de Ioana Costa, studiu introductiv de Constantin Erbiceanu
  Yazar:
 • PDF Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire
  Yazar:
 • PDF Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatte 1883
  Yazar:
 • PDF ANTALYA Some Accounts, Notices, References and Reports of the City of Antalya, and its History Published in English during the 19th Century
  Yazar: