53. Sayı Makaleler
 • PDF Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Süryani Kilisesi ve Süryanilerin İdaresi
  Yazar:
 • PDF The First Cretan Rebellion against the Ottoman Authority Narratives and Sources
  Yazar:
 • PDF Osmanlı Mahkemelerinde Şâhitler Şuhûdü’l-‘udûlden Şuhûdü’l-hâle Geçiş
  Yazar:
 • PDF Kıbrıs Celvetiliğinde Unutulmuş Bir Mirasın Yeniden Hatırlanışı Magosa Kutup Osman Efendi Türbe ve Dergâhının İnşa ve İhyası
  Yazar:
 • PDF A Safavid Bureaucrat in the Ottoman World Mirza Makhdum Sharifi Shirazi and the Quest for Upward Mobility in the İlmiye Hierarchy
  Yazar:
 • PDF Osmanlı İmparatorluğunda Sürat Topçuluğu II (1773-1807) Taktik, Talim, Muharebe Performansı ve Nizâm-ı Cedid
  Yazar:
 • PDF Vakıf Belgelerine Göre Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Aileleri II Âl-i Timurtaş Paşa
  Yazar:
 • PDF Umur Bey Taş Vakfiyesi Esin ve İçerik Üzerine Bir Değerlendirme
  Yazar:
 • PDF Rendre la justice à Amid Procédures, acteurs et doctrines dans le contexte Ottoman du XVIIIéme siécle
  Yazar:
 • PDF Makamsız Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey
  Yazar: