49. Sayı Makaleler
 • PDF II. Murad’ın Eşi Sırp Prensesi Mara Branković (1418-1487)
  Yazar: Kemal BEYDİLLİ
 • PDF Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri
  Yazar: Kahraman Şakul
 • PDF A Critical Review of an Epistle Attributed to Idrîs-i Bidlîsî; Risâlat al-Khilâfa wa Âdâb al-Salâtîn wa al-Wuzarâ
  Yazar: Vural Genç
 • PDF Hilmi Kacar, A Mirror for the Sultan; State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453
  Yazar: Lâle Özdemir
 • PDF Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century; Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb
  Yazar: John J. Curry
 • PDF Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar Eski Hatıralar (Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat; 1760-1923)
  Yazar: Duygu Tanıdı
 • PDF In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago
  Yazar: Fariba Zarinebaf, Linda Darling, Palmira Brummet, Daniel Goffman
 • PDF Ebru Sönmez, Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy
  Yazar: Vural Genç
 • PDF Hocaların Hocası Halil İnalcık’ın Ardından
  Yazar: Seyfi Kenan
 • PDF Nurettin Albayrak’ın Ardından
  Yazar: Orhan Bilgin
 • PDF Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
  Yazar: Seyfi Kenan
 • PDF Heather Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion
  Yazar: Ali Cebeci
 • PDF İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk
  Yazar: Merve Eski
 • PDF Tarihçilerin Kutbu Halil Hoca'nın Ardından
  Yazar: Akşin Somel
 • PDF Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century
  Yazar: Mykhaylo M. Yakubovych
 • PDF Arnavutluk Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmgesi
  Yazar: Bülent Bilmez
 • PDF XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri
  Yazar: Rıfat Günalan
 • PDF Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası; Sokulluzâde Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi
  Yazar: Tülün Değirmenci
 • PDF Menteşe Bey’in İsmi, Menşe’i ve Menteşeoğulları’nın Vakıflarına Dair
  Yazar: Vedat Turgut
 • PDF İslâmî Kitap San’atlarında Standartlaşma: Usta-Çırak İlişkisi ve İcazet Geleneği
  Yazar: İrvin Cemil Schick
 • PDF Mehmet Uğur Ekinci, Kevserî Mecmuası – 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı (CD ilâveli)
  Yazar: Cem Behar
 • PDF Siyasetin Hizmetinde Ortodoks Azizleri: Orta Çağdan Modern Çağa Balkanlarda Dinsel Algılar ve Milliyetçilik
  Yazar: Selçuk Akşin Somel
 • PDF XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi
  Yazar: Filiz Dığıroğlu
 • PDF Coffeehouse Sociability: Themes, Problems and Directions
  Yazar: Özlem Çaykent – Derya Gürses Tarbuck
 • PDF Elias Muhanna (ed.), The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies
  Yazar: Serkan Şavk
 • PDF Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülâzemet Sistemi
  Yazar: Ercan Alan
 • PDF Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire; Plague, Famine and Other Misfortunes
  Yazar: Barış Taşyakan
 • PDF Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler
  Yazar: Şefaattin Deniz
 • PDF Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386.1387)
  Yazar: Feridun M. Emecen
 • PDF Reuven Amitai & Michal Biran (eds.), Nomads as Agents of Cultural Change; The Mongols and Their Eurasian Predecessors
  Yazar: Kahraman Şakul