47. Sayı Makaleler
 • PDF Mehmet Tütüncü, Cezayir'de Osmanlı İzleri (1516-1830)
  Yazar: Cüneyt Güneş
 • PDF Prof. Dr. h.c. György Hazai (1932-2016)
  Yazar: Barbara Kellner-Heinkele - Simone-Christiane Raschmann
 • PDF Virgil Coman (ed.), Ahmet Yenikale (Osmanlı Türkçesinden aktaran), Dobrogea in izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) [Osmanlı Kartografya Kaynakların
  Yazar: Haşim Koç
 • PDF Modern Islam in Translation; Reformist Aspirations and the Qur'an
  Yazar: Yunus Doğan Telliel
 • PDF Bent Holm, The Taming of the Turk; Ottomans on the Danish Stage 1596-1896,
  Yazar: Suna Suner
 • PDF Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Çiçek ÇOŞKUN
  Yazar: Çiçek Coşkun
 • PDF Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda İcâreteyn
  Yazar: Kenan Yıldız
 • PDF Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law, The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire
  Yazar: Güneş Işıksel
 • PDF Betül Başaran, Selim III, Social Control and Policing in Istanbul at the End of the Eighteenth Century. Between Crisis and Order
  Yazar: Leyla Kayhan Elbirlik
 • PDF Hacı Murad (Agi Morato): An Elusive Dignitary Active in the Second Half of the Sixteenth Century
  Yazar: Güneş Işıksel
 • PDF The Young Turk Revolution and Ottoman Ethno-Religious Communities
  Yazar: Fikriye Karaman
 • PDF Benjamin C. Fortna, Geç OSmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek (çev. Mehmet Beşikçi)
  Yazar: Kurtuluş Öztürk
 • PDF B. Deniz Çalış-Kural, Şehrengiz, Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman Istanbul,
  Yazar: Michael D. Sheridan
 • PDF Dealing With Tyranny Fulke Greville’s Mustapha in the Context of His Other Writings and of His View on Anglo-Ottoman RelationsFulke Greville’in Mustapha’sı
  Yazar: Seda Erkoç
 • PDF Stephen Ortega, Negotiating Transcultural Relations in the Early Modern Mediterranean,
  Yazar: Emrah Safa Gürkan
 • PDF Osmanlı Devleti’nin Bilinen En Eski (1495-1496) Bütçesi ve 1494-1495 Yılı İcmali
  Yazar: Baki Çakır
 • PDF Cem Behar, Bir mahallenin doğumu ve ölümü (1494-2008); Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi
  Yazar: Nilay Özlü
 • PDF Mânilerden Kalyonları Öğrenmek: Ramazan-nâme Metnindeki Osmanlı Kalyonları ile İlgili Bilgilerin Değerlendirilmesi
  Yazar: Yusuf Alperen Aydın
 • PDF Rusûhî’nin Kuş Diliyle Bir Gazeli ve Yûsuf Sinânüddîn ile Münîrî’nin Şaire Reddiyesi
  Yazar: Oğuzhan Şahin
 • PDF Vakıf Belgeleri Işığında Umur Bey ve Lala Şahin Paşa’nın Menşei ve Osmanlılar İle İttifakı’na Dair
  Yazar: Vedat Turgut
 • PDF II. Abdülhamid’in İç Politikası: Bir Dönemlendirme Denemesi
  Yazar: Gökhan Çetinsaya
 • PDF Hicri 835 (Miladi 1431-1432) Tarihli “Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid”in Onomastik İncelemesi; Balaban Örneği Üzerinden
  Yazar: Vatan Özgül
 • PDF Hadis İlimlerinin Tedrîsâtı Açısından Osmanlı Dârulhadisleri
  Yazar: Kadir Ayaz
 • PDF Müsrif, Fakat Hayırsever: Pertevniyal Valide Sultan
  Yazar: Ali AKYILDIZ
 • PDF İdris-i Bidlîsî’nin II. Bayezid ve I. Selim’e Mektupları
  Yazar: Vural Genç