"Osmanlı İstanbulu” Sempozyumu Türkiye’nin ve Dünyanın Önde Gelen Akademisyenlerini İstanbul’da Buluşturacak!

"Osmanlı İstanbulu”  Sempozyumu Türkiye’nin ve Dünyanın Önde Gelen Akademisyenlerini İstanbul’da Buluşturacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin işbirliğiyle organize edilen “Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu” bu yıl 6. kez İstanbul’da düzenlenecek.

2013 yılından beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nun altıncısı 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde düzenlenecektir. Sempozyumumuzun amacı, bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sağlamaktır.

11 Mayıs günü Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın sahaflık üzerine yapacağı konuşmayla açılacak olan sempozyumda 3 gün boyunca Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden 62  akademisyen 3 paralel salonda gerçekleşecek 18 ayrı oturumda Osmanlı İstanbulu üzerine bilimsel bulgularını paylaşacaktır. İngilizce ve Türkçe gerçekleşecek sunumlarda, Dersaadet’in 500 yıllık tarihi, siyasî, iktisadî, sosyal, mimarî ve kültürel açılardan ele alınacaktır. İstanbul’daki çeşitli fonksiyonlardaki bina, sosyal mekan ve sanayi yapıları, modernleşmenin on dokuzuncu yılda semtlere dayattığı mimari ve kentsel dönüşüm, şehirdeki toplumsal ve ekonomik hayat gibi kent tarihini direkt ilgilendiren konuların yanı sıra, İstanbul’u konu alan edebi eserler, şehirle musiki arasındaki etkileşim, Dersaadet’i ziyaret eden yabancıların gözlemleri ve diplomatik, ticarî ve istihbarî faaliyetleri, Osmanlı başkentindeki eğitim kurumları, şehri sarsan doğal afetler gibi hususlar da mercek altına alınacaktır.

13 Mayıs günü Beşir Ayvazoğlu’nun moderatörlüğünde ve Bahtiyar İstekli, Nedret İşli, Halûk Oral ve Ali Birinci’nin katılımıyla gerçekleşecek “İstanbul’da Sahaflık ve Sahaf Kültürü” başlıklı bir oturum ile kapanacak olan sempozyumumuzda sunulan bildirilerin arasından seçilenler akademik bir derleme kitapta bir araya getirilecek ve Osmanlı İstanbulu serisinin altıncı kitabını oluşturacaktır.

Program kitapçığı için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2018