Osmanlı Araştırmalarına Japon Akademisyenlerin Katkısı

Osmanlı Araştırmalarına Japon Akademisyenlerin Katkısı

Osmanlı Araştırmaları dergisi olarak bu sayımızı Japonyadaki Osmanlı araştırmalarına ayırdık. Yaklaşık 3 yıl önce Prof. Dr. Hatice Aynur Japonya'nın çeşitli üniversitelerinde akademik faaliyet gösteren ve Osmanlı tarihi alanında çalışan araştırmacıların makalelerinin dergimiz kanalı ile Türkçe ve İngilizceye çevrilerek yayımlanmasının uygun olacağına dair görüşünü bize iletmişti. Bu düşünceden hareketle Japonya’daki genç kuşak Osmanlı tarihçilerinin çalışmalarının Türkiye'de ve Osmanlı tarihi alanına ilgi duyan akademik çevrelerde tanınması için dergimizin 51. sayısını Osmanlı araştırmalarına Japon katkısı olarak düşündük.

Japonya’daki Osmanlı tarihi araştırmaları önemli bir geçmişe sahip olup bugün ülkedeki Osmanlı tarihçilerinin kadrolu olarak çalıştığı üniversitelerin sayısı 15'i aşmış bulunmaktadır ve Japon üniversitelerinde Osmanlı tarihine karşı ciddiye alınması gereken bir ilgi vardır. Altmış yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan bu sahadaki çalışmaların dergimizin bu sayısı ile biraz daha tanınırlık kazanacağını ve iki ülke arasındaki akademik işbirliğine yeni bir zemin hazırlayacağını ümit ediyoruz.

Bu sayıya değerli akademisyenler Prof. Dr. Yoichi Takamatsu, Doç. Dr. Hiroyuki Ogasawara, Yasuhisa Shimizu, Dr. Kumiko Saito, Doç. Dr. Shin Sasaki, Dr. Öğr. Üyesi Kiyohiko Hasebe, Dog. Dr. Jun Akiba ve Doç. Dr. Nobuyoshi Fujinami yazalarıyla karkı sağladılar. Ayrıca Yoichi Takamatsu Japonyadaki Osmanlı tarihi araştırmalarının gelişimi üzerine bir değerlendirme yazısı kaleme alarak bu sayının ve Japon araştırmacıların takdimini yaptı.

Bu sayının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Hatice Aynur, Dr. Kumiko Saito ve Prof. Dr. Yoichi Takamatsu başta olmak üzere makale yazarlarına içten teşekkürlerimizi sunarız.

Yayın Kurulu

 

 

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2018